Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

 

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. z 2007r. nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu opublikowane zostało na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

 

Komendant Komisariatu Policji Toruń - Podgórz - nadkom. Jacek Wolfram

 

Komendant Komisariatu Policji Toruń - Rubinkowo - mł. insp. Krzysztof Jankowski

 

Komendant Komisariatu Policji Toruń - Śródmieście - podinsp. Dorota Rybszleger

 

Komendant Komisariatu Policji w Chełmży - podinsp. Mariusz Sobiecki

 

Komendant Komisariatu Policji w Lubiczu - podinsp. Ireneusz Lewandowski

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.03.2018
Data modyfikacji 04.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny

Nawigacja

do góry